Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

  • Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju besedila starši)
  • Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
  • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
  • Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
  • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
  • Starši imajo pravico po svojih predstavnikih v svetu staršev ter svetu zavoda sodelovati pri kreiranju življenja in dela v vrtcu.
  • Ob vstopu v vrtec le-ta omogoči staršem postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njimi v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov.

Podrobno so pravice opredeljene v pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev ter vrtca, ki jo vrtec in starši sklenejo po končanju vpisnega postopka.

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)