Srečno otroštvo je eno
najlepših daril,
ki ga starši lahko,
ker imajo moč,
podarijo svojim otrokom.

                                   (R. Cholmondele)

Sodelovanje s starši je zelo pomemben element. Zavedamo se, da ima družina največji vpliv na otroka, da so starši primarni vzgojitelji, zato z njimi poglobljeno sodelujemo. Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni vlogi družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Sodelovanje med starši in vrtcem pripomore k dvigu kvalitete dela in prispeva k dopolnjevanju družinske institucionalne vzgoje. Pomembno je sodelovanje predvsem na nivoju oddelka, saj omogoča poenotenje vzgojnih prijemov, starše usposablja za vzgojo in prispeva k dobrim medsebojnim odnosom ter boljšemu počutju otrok v vrtcu. Načrt sodelovanja s starši oblikujejo starši s svojimi pobudami, ki jih izrazijo na prvem roditeljskem sestanku.

S starši se povezujemo in sodelujemo na naslednje načine:

  • Organiziramo roditeljske sestanke; srečanja, prireditve, praznovanja in ustvarjalne delavnice in mesečne pogovorne ure za daljše in bolj poglobljene razgovore o otroku.
  • Staršem omogočamo izmenjavo informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavkami ob prihodu in odhodu otroka.
  • Staršem ponujamo tudi možnost vključevanje v različne aktivnosti v oddelku in pripravljamo pisne informacije o tekočem delu in življenju na oglasni deski.
  • Starše vključimo v iskanje sponzorjev, donatorjev, ipd. za kakovostno uresničevanje projektov in dodatnih obogatitvenih dejavnosti.
(Skupno 180 obiskov, današnjih obiskov 1)