Za organizirano uresničevanje interesa staršev je oblikovan svet staršev. Vsak oddelek ima enega predstavnika. Predstavnike starši izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov.

Predstavniki staršev Enote vrtca Blanca za šolsko leto 2023/2024 so:

  • za homogen oddelek 1. starostnega obdobja (skupina “Pike”)):  ga. Vesna Mlinarič
  • za starostno kombiniran oddelek (skupina “Mavrica”):  ga. Tjaša Križnik
  • za starostno kombiniran oddelek (skupina “Sončki”)): ga. Aleksandra Teraž Kunšek
  • za heterogen oddelek 2. starostnega obdobja (skupina “Zvezdice”): ga. Manca Marko 

Predstavnica Sveta staršev v Svetu zavoda je ga. Manca Marko.

 

 

 

 

(Skupno 200 obiskov, današnjih obiskov 1)